Krisekommunikation

Krisekommunikation bygger på paradokser:

Alt er usikkert – men du skal fremstå et klart budskab.

Ingen ved, hvad der vil ske – men du skal sætte en tydelig retning.

Uanset om du skal tale til nationen eller til dine medarbejdere, så er krisekommunikationen afgørende vigtig. Her får du 5 hints til bedre krisekommunikation:

Hvad er formålet med dit budskab?
Krisekommunikationen vigtigste formål er, at skabe forandring. Det kan være i tanker: Troen på, at det nok skal gå. Eller i konkret adfærd: Få mennesker til at samles i mindre grupper. Vær bevidst om, hvilken forandring, din kommunikation har til formål at skabe.

Hvad er næste skridt?
Midt i en krisetid kan du ikke give svar på alle spørgsmål. Men du skal give svar på ét centralt spørgsmål: Hvad er næste skridt? Kommunikationen skal med andre ord skabe en trædesten for, hvad der nu skal ske. For eksempel: 1) Vores omsætning er faldet. 2) Det betyder, at vi skal spare. 3) Derfor lukker vi midlertidigt en række butikker.

Byg på fakta, ikke følelser
Sædvanligvis bygger god kommunikation på følelser. I krisetid bygger det på fakta. For i krisetiden er det netop følelserne, vi alle er overmandet af, og derfor er det vigtigt, at næste skridt bygger på oplevelsen af fast grund under fødderne. Begrund. Forklar. Vær tydelig.

Gør det kort
Brug korte sætninger. Bryd dem om. Vær præcis. Skriv evt. den korteste version af dit budskab ned, så det er tydeligt for dig selv, hvad det er, du gerne vil formidle.

Bliv klogere
Når kriser står på over længere tid, som coronakrisen gør, er det vigtigt, at erkende, når du har set forkert. Fakta kan have ændret sig. Vi kan blive klogere undervejs. Vær tydelig i din kommunikation om, at du nu er blevet klogere, og at du derfor korrigerer retningen. Det værste, der kan ske er, hvis du fastholder, at du havde ret – og dermed ender med at bringe dig selv og din virksomhed på vildspor. Korrigér. Og fortæl hvad næste skridt er nu, hvor der er kommet nye data.