Værktøj: Overblik og prioritering

Krisens første offer er som regel overblikket.

Ingen af os har oplevet noget tilsvarende. Og til forskel fra andre kriser, er der i coronakrisen ikke noget tydeligt “før” og “efter”. Coronakrisen minder mere om en bølge, hvor vi ikke ved, hvad næste bølgeskvulp vil medføre og indebære.

Som leder er du derfor konstant nødt til at arbejde med redskaber, der kan give dig et nogenlunde overblik over situationen her-og-nu. Det er vigtigt at kende til områder om:

  • De aktuelle ressourcer i din virksomhed – menneskelige, økonomiske, forsyningsmæssige
  • Krisens udvikling og dit handlerum – hvad sker der og hvad kan du gøre?
  • Prioritering – hvad er vigtigt at gøre og ikke gøre?

I ‘Overblik og prioritering’ finder du en samling værktøjer, modeller og spørgsmål, der kan hjælpe dig i din løbende opgave med at finde overblik.

Hent her i PDF
Hent her i PowerPoint