Distanceledelse

Hjemmearbejde og distanceledelse er to ord, der i den grad bliver brugt i disse dage, hvor coronaen har sendt størstedelen af arbejdsmarkedet hjem.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det, vi oplever nu ikke er hjemmearbejde.

Hjemmearbejde er normalt karakteriseret ved:

  • At det er et positivt tilvalg
  • At det ofte finder sted, når resten af familien ikke er tilstede
  • At det kan skabe rum for fordybelse, som hverdagens storrum ikke giver
  • At det er en mulighed ved siden af den traditionelle arbejdsplads

Det, vi oplever nu, kan vi måske bedre karakterisere som coronaarbejde:

  • Det er ikke et tilvalg, men en nødvendighed
  • Det finder sted samtidigt med familieliv, hjemmeundervisning osv.
  • Det lever begrænset plads til fordybelse
  • Det skal forsætte i en tidshorisont, ingen endnu kender

Som leder er vigtigt at være bevidst om denne forskel. Hvor hjemmearbejde er et gode, medarbejderen ofte værdsætter, er coronaarbejde en nødvendighed, som en helt enestående situation har medført.

Derfor er ledelsesopgaven også en anden.

Socialt: For det første er det vigtigt, at du som leder gør noget for at pleje den vigtigste ressource på arbejdspladsen, som ikke er den enkelte medarbejdere, men derimod sammenholdet – det unikke, som mennesker skaber sammen. Hold morgenkaffe via Google Meet. Hold virtuel fredagsbar. Send et billede af dagens oplevelse. Spil banko via Skype. Hvad som helst, der kan styrke oplevelsen af fællesskab og sammenhold.

Opgaven: Erkend, at det er en undtagelsestilstand. Lige nu handler det om at få løst de mest presserende opgaver. Og som Piet Hein siger: ”Glæd dig alt hvad du formår / over alt det lidt, du når”. Lige nu er det ikke et spørgsmål om effektivitet, men et spørgsmål om at holde virksomheden i en rimelig drift, indtil tingene normaliserer sig igen.

Omsorg: Hav blik for den enkelte medarbejder. Ring. Skype. Nøjes ikke bare med en mail eller en sms, men brug et medie, hvor du har føling med, hvordan dine medarbejdere har det. Anerkend, at det kan være svært. Forsøg at skabe en stemning af, at ”det er ok”. Intet er som det plejer, så forventningerne er nødt til at være derefter. Det har du som leder nøglen til at afstemme.

Sæt dig selv i spil: Vis, at det er også er en undtagelsestilstand hos dig selv. Du skal på den ene side sætte en tydelig retning for virksomheden – men på den anden side er det mere vigtigt end nogensinde, at du viser, at du også er et menneske, som er ramt af samme ængstelighed og usikkerhed som alle andre, men at tiden også levner plads til smil og grin.

Find dit eget fællesskab: Team op med andre ledere, enten fra din egen virksomhed eller andre steder. Inspirér hinanden. Del idéer til aktiviteter og måder at lede på. Dit eget behov for inspiration og sparring er vigtigt at tilgodese.