Hold hovedet koldt, hjertet varmt – og hænderne afsprittede

Der findes allerede en stak gode artikler om mental sundhed under coronakrisen. Det er berettiget – for angst og frygt ligger lige for, når en krise af denne kaliber sender den verden, vi kender, i knæ.

Som leder er du udfordret af, at du ikke kun skal tænke på din egen mentale sundhed, men også på dine medarbejderes. Og samtidig have bevidsthed om, at din mentale situation påvirker de afgørende beslutninger, som du her under krisen skal træffe for dig selv og din virksomhed.

1. Hold hovedet koldt
Det er naturligt, at lade følelserne påvirke de beslutninger, der skal træffes. Men det er samtidigt vigtigt at holde fokus på fakta. Selvom en pandemi er alvorlig og selvom den verden, vi kender, er sendt til tælling, så ved vi dog om pandemier, at de går over. Du skal med andre ord balancere imellem:

  • De kortsigtede beslutninger: at bringe din virksomhed sikkert igennem krisen – de kortsigtede beslutninger
  • de langsigtede beslutninger: at have fokus på, at der kommer en normaltilstand igen – vi ved bare ikke hvornår.

De kortsigtede beslutninger kan være kritiske for virksomhedens overlevelse. Står du med et fald i omsætningen på 80% kræver det hurtig handling, hurtige beslutninger. Her er det din opgave som leder at tage styring.

De langsigtede beslutninger handler i bredere forstand om virksomhedens drift. Her kan coronakrisen have fremrykket problemer, der ville være kommet alligevel. Her er det vigtigt at overveje, hvad der skal håndteres nu, og hvad der kan udskydes til senere. Hvad kræver hurtig handling og hvad kræver en bredere inddragelse af medarbejderne for på sigt at have opbakning til forandringerne?

2. Hold hjertet varmt
Som leder bliver du lige nu ikke kun testet på din evne til at få din virksomhed til at overleve. Du bliver i mindst lige så høj grad testet på dine værdier.

Coronakrisen har måske nok bragt os længere fra hinanden fysisk, fordi vi passer på hinanden ved at holde afstand. Men den eksistentielle afstand er blevet mindre: Vi er alle sårbare. Vi kan alle rammes. Vi er alle dødelige.

Derfor skal du ikke bare overveje følelser og fornuft, når du træffer beslutninger, men også værdier. Hvilke værdier har virksomheden? Hvilke værdier har du som leder? Hvordan kan du lige nu bruge dit lederskab til at hjælpe andre i en sårbar situation?

Giver det nødvendigvis en bedre bundlinje? Måske ikke. Men coronakrisen har lært os, at livet er så meget mere!

3. Hold hænderne afsprittede!
Håndsprit er vigtig. Men også i mere overført betydning:

Brug mental håndsprit! Åndsprit, om du vil. Coronakrisen kommer til at præge nyhedsstrømmen i dage, uger, måneder fremover. Find ud af, hvor meget information, du har brug for, hvilke kilder, du mener er troværdige og brugbare – og spring resten over.

Sørg for at holde pauser fra krisen. Heller ikke soldater i kamp kan kæmpe 24/7/365. Hav fokus på, hvad der er godt for dig at gøre.

Den mentale håndsprit er lige så vigtig som den konkret fysiske. For der er to ting, der er potentielt livsvarlige lige nu: Coronaen. Og dårlige ledelsesmæssige beslutninger.

Din virksomhed, dine medarbejdere, din familie har brug for, at du er bedst rustet til at træffe gode valg. Det kræver, at både hånd og ånd er klare!