Hvad er bæredygtig ledelse?

Flere og flere ledere og virksomheder er begyndt at bekendte sig til ’bæredygtig ledelse’. Men hvad er det egentlig?

Der findes ingen faste definitioner på bæredygtig ledelse. Derfor er det vigtigt som leder og virksomhed at præcisere, hvad man egentlig mener, når man bruger begrebet.

Bæredygtig ledelse – eller ledelse af bæredygtighed
For det første kan det give mening at skelne imellem bæredygtig ledelse og ledelse af bæredygtighed.

Ledelse af bæredygtighed handler om at lede de initiativer, der har noget med bæredygtighed at gøre. For mange virksomheder handler det om initiativer omkring grøn omstilling, nedbringelse af CO2 og lignende. Ledelse af bæredygtighed er med andre ord parallelt til ledelse af enhver anden indsats i virksomheden: Fx ledelse af forandringer, ledelse af Millennials, ledelse af kvalitetsstyring – og så videre.

Bæredygtig ledelse, derimod, handler om hele den måde, man som virksomhed og leder ser sig selv på – sit formål, sin måde at være i verden og det aftryk, man gerne vil sætte.

3 pejlemærker
Bæredygtighed – som du kan læse mere om her – handler i virkeligheden om, at vores handlinger i dag er med til at skabe forudsætningen for livet i morgen. Og når det drejer sig om bæredygtig ledelse implicerer det, at ledelsens formål er, at være med til at skabe forudsætningen for det fremtidige liv. For kunder, medarbejdere, aktionærer, marked, samfund osv.

For at det kan lade sig gøre, er der mindst 3 pejlemærker, der er vigtige:

  • Bæredygtig ledelse handler om formål
    Virksomheden er ikke blot sat i verden for sin egen skyld eller for at berige medarbejdere eller ejere. Virksomheden stræber efter et større formål: At bidrage positivt til det samfund, den er en del af. Formålet kan komme til udtryk på forskellig vis i de enkelte virksomheder, og kan ofte besvares, hvis man overvejer spørgsmål: – Hvad ville mangle, hvis vi ikke fandtes?

  • Bæredygtig ledelse ser sig selv i en større sammenhæng
    Virksomheder vurderes stadig primært på én ting: Økonomisk overskud. De mest benyttede nøgletal knytter sig til, hvordan virksomheden udvikler sig økonomisk. Men bæredygtig ledelse handler om flere bundlinjer og ser virksomheden i et større perspektiv. Én ting er det økonomiske resultat. Men hvad er det miljømæssige resultat? Det samfundsmæssige? Det sociale? Overvej fx: – Hvordan er virksomheden med til at bevare og udvikle de ressourcer, den er afhængig af – økonomisk, socialt, samfundsmæssigt, miljømæssigt?

  • Bæredygtig ledelse er langsigtet – meget langsigtet!
    Bæredygtighed handler om livet i morgen. Og i overmorgen. Og i overmorgen igen. Det ligger i FN’s definition af bæredygtighed, at det drejer sig om livet for de kommende generationer, fødte såvel som ufødte. Bæredygtig ledelse handler dermed om, at se de ledelsesmæssige handlinger i dag i det længst mulige tidsperspektiv. Overvej fx: – Hvilket aftryk sætter virksomheden i år, næste år, om 5 år, 10 år og 50 år? Hvordan vil fremtiden vurdere de beslutninger, du som leder træffer i dag?