Bæredygtig business

Hvad koster det?

Det spørgsmål rejses ofte, når det drejer sig om bæredygtighed.

Men faktum er, at bæredygtighed langt fra behøver at være en udgift. Det er snarere en investering i et fremtidigt marked, der har et enormt potentiale.

Marked for verdensmål
I 2017 udkom rapporten Better Business – Better World, som er resultatet af det arbejde, der over en 2-årig periode er foretaget af The Business & Sustainable Development Commission. Kommissionen, der var nedsat af FN, bestod af en række internationale erhvervsledere, bl.a. danske Mads Nipper, CEO hos Grundfos.

I rapporten peges der på de store kommercielle muligheder, der ligger i forlængelse af verdensmålene. Kommissionen anslår et marked frem mod 2030 på 12 bio. dollars og en mulig jobskabelse på 380 mio. jobs ligeledes frem mod 2030.

Konkrete forretningsmæssige muligheder
Konkret anviser kommissionen en lang række forretningsmæssige muligheder, som ligger direkte i forlængelse af verdensmålene. Og de kommercielle aspekter opstår på flere måder:

  • Staternes fælles indsats vil medføre offentlige investeringer, der understøtter verdensmålene
  • Kunder vil efterspørge bæredygtige produkter og grøn omstilling
  • Aktionærer og ejere vil se potentialet i bæredygtighed og derfor investere i bæredygtige virksomheder, produkter og teknologier

Danske politikere har kaldt verdensmålene for eksportmål. Den fortalelse er en udmærket beskrivelse af målenes potentiale. Det kræver, at bæredygtighed betragtes som en investering i et fremtidigt marked – og at virksomheder og ledere evner at skabe bæredygtige forretningsmodeller.

Hent rapporten Better Business – Better World.