Mest bæredygtighed til flest

Paven går ind for dem.

James Bond – i skikkelse af Daniel Craig – går ind for dem.

Bill Gates går ind for dem.

Verdensmålene er udviklet med virksomheder

Der er ikke sparet på kendiser i lanceringen af FN’s 17 verdensmål, der blev vedtaget på FN’s topmøde i New York i 2015. Og egentlige er den danske oversættelse til ‘verdensmål’ lidt mangelfuld, for i deres fulde navn hedder de 17 mål Sustainable Development Goals (SDG), altså mål for en bæredygtig udvikling.

Målene er vedtaget af samtlige FN’s 193 medlemsstater. Men det, der mere end noget andet, gør målene til noget særligt, er, at verdens virksomheder og civilsamfund meget tidligt er blevet inddraget i processen med at formulere og lancere verdensmålene. Med andre ord har det politiske system selv haft en erkendelse af, at projektet er for vigtigt til at overlade til politikere alene.

Bæredygtighed skal være en business case

Virksomheder spiller en afgørende rolle i muligheden for at opfylde målene. Mange af de problemstillinger, som verdensmålene søger at løse, er opstået på baggrund af industrialiseringen. Derfor er der en vis logik i, at det erhvervsliv, der har været med til at skabe problemerne også må tage et ansvar for løsningen. Men det, der måske er allermest interessant er, at FN gennem verdensmålene helt aktivt forsøger at gøre bæredygtighed til attraktive business cases.

Logikken er egentlig meget klar: De virksomheder, der kan finde de bedste løsninger for en bæredygtig fremtid, står over for et ufatteligt marked.

Nogle vil måske indvende, at det er uetisk at tjene penge på bæredygtighed. Men hvorfor egentlig, hvis projektet handler om at skabe et nyt ideal for produktion, vækst og handel?

Fremtidens marked handler om bæredygtighed til flest

Set hver for sig, er der ikke meget nyt i de 17 verdensmål. Men det nye er, at de udgør en samlet retning, som 193 lande har givet hinanden håndslag på. Selvfølgelig vil der være forskel på landenes engagement. Men desuagtet er verdensmålene lige nu den bedste krystalkugle for, hvor fremtidens marked vil bevæge sig hen.

Fremtiden tilhører den, der kan gøre de mest bæredygtige løsninger tilgængelig for flest mulige mennesker.